Punan Ang Patlang Ng Angkop Na Salita O Mga Salita​

punan ang patlang ng angkop na salita o mga salita​


1. hilig
2. tuon ng atensyon
3. persuasive
4. musical
5. mechanical
6. computational
7. outdoor
8.social service
9. clerical
10. artistic
11. literary
12. scientific
13. tao,datos,bagay,ideya

See also  Ano Ang Paksa (halimbawa)