Salita O Mga Salita Na Ginagamit Sa Pagpapahayag Ng Pananaw At Nagpapah…

salita o mga salita na ginagamit sa pagpapahayag ng pananaw at nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa o pananaw​

Answer:

nagbibigay nag spat na impormasyon sa bawat mga salita na pinapahayag nag bawat nag sasalita

See also  Alamat Ng Pinya Paksa