Si Benrashel. Galing Ako Sa Mindanao. Lumipat Kami Sa Inyong Pook Sa Pagkat Isa Ang Pamil…

si Benrashel. Galing ako sa Mindanao. Lumipat kami sa inyong pook sa pagkat isa ang pamilya ing sa nakaranas ng maraming kalamidad. Ang iba’y gawa ng taong at iba nama’y dahil sa gis ng kalikasan alit ang gulo sa aming bayan ay nagpaulit-ulit. Noong nakaraang taon ay muling sumiklab ang uluhan at nadamay pati ang aming paaralan, nasunog ito kasama ng iba pang mga bahay at ali Sapagkat wala na rin kaming bahay na matitirahan kaya’y napilitang kaming lumipat dito ing makaiwas sa kaguluhan at makapagpatuloy kaming magkakpatid ng aming pag-aaral. Upang tustusan nag aming pagkain araw-arwa nangungulekta kami ng bote at plastik ang aking mga gulang mula sa mga tambak ng basura. Ibinibenta nila ito sa junk shop upang may maibili ng as at ulam. gutin ang mga tanong. 1. Ano ang naramdaman mo habang binabasa ang maikling kuwento? 2. Gagawin mo din baa ng ginawa ng pangunahing tauhan sa kwento? Bakit?โ€‹

1. Nakaramdam ako ng Awa na may kasamang lungkot sa nabasang Kwento, naawa ako dahil sa kanilang mga sinapit
2.Oo, Gagawin Ko rin ito upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya

HOPE IT HELPS!
PA BRAINLIEST ๐Ÿ™‚

See also  Mickey Mouse American Cartoon Or Japanese Cartoonโ€‹