Tauhan Sa Alamat Ng Pinya​

tauhan sa alamat ng pinya​

_______________________________________

[tex]\huge\tt{Answer}[/tex]

Sina Aling Rosa at Pinang ang mga pangunahing tauhan.

Si Aling Rosa ay ang ina ni Pinang. Siya rin ay isang balo (isang babaeng namatayan ng lalaking aswa).

Si Pinang naman ay ang nag-iisang anak ni Aling Rosa. Lagi niyang sinasabi na alam na niyang gawin ang anumang itinuturo ng kanyang ina at pinabayaan siya nito ngunit nawalan na ng pasensya ang ina nang tanong ng tanong si Pinang kung saan niya makikita ang mga bagay katulad ng sandok.

_______________________________________

Hope it helps

See also  Pa Help Po Sa Inyo What The Answer For That? Tauhan Popoy Anyo Iniisip Kilos O Gawi Kal...