Tayahin Panuto: Bigyan Ng Pangalan At Magsulat Ng Patalastas Tungkol…

Tayahin
Panuto: Bigyan ng pangalan at magsulat ng patalastas tungkol sa isang produkto na nasa ibaba.​

Answer:

Pangalan ng produkto – Mga Damit pangbata

Explanation:

Mga Damit pambata ay isa sa mga nangangailangan ng mga tao.

See also  E Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Basahin At Unawaing Mabuti Ang Kuwento. Pagkatapo...