Tuklasin Gawim 2: Kwento Lvo, Pagnilayan Met Tanghavan Ang Kwento Ni An…

Tuklasin
Gawim 2: Kwento lvo, Pagnilayan met
Tanghavan ang kwento ni Andreas at paglayan ng mga gabay na taong
Lumaki sa isang unsayang pamilya ni Andrea Piwalaki siyang may
pananagutan sa lahat ng mga kilos na kaniyang ginagawa. Malapit din niya sa mga
magulang lalong-lalo na sa kaniyang amang si Rumanida
Ang masayang kaarawan na Andrea ay humantong sa isang malagim na
trahedya sa pagkamatay ng kaniyang sama. Labis na kalangkutan ang kaniyang
nnramdaman. Simula ng mga araw na iyon nagbago na ang kaniyang pag-uugali at
naging mailap na ang pakikitungo niya sa ibang tao.
Sa tuwing magkakaroon ng Parents Day sa kanilang paaralan ay ganoon on
lamang ang kalungkutang kaniyang namamdaman. Josisip niya na lindi na
kompleto ang kaniyang buhay. “Wala na akong magulang aniva. “Hindi na
mutatawag na pamilya ang pamilya ko, hindi na ito buo” dagdag pa niya
Napinsin ng kaniyang guro na nakatulala si Andren, agnd Itong lumapit at
nagtanong, “Andrew, may problema ka baWala po nam” ugon nito at umalis
labis ang pagtataka sa isip ng guro kaya’t tinawagan niya ang magulang nito
at sinabi ng naobserbahan tungkol sn kaniyang anak
Kinausap ng ina ang kaniyang anak. Sinabi ni Andrea Ang lahat ng kaniyang
problema at saloobin. Nahabag ang ina sa narinig. “Wala man tayong mamang
pera, ginto, dvamante sa buhay ang tanging kayamanan na mayroon ako ay ikaw
lamang anak ang pamilya ko kahit hindi man tayo buo, hindi pa rin naman
mawawala ang pagmamahal at suporta ko sa iyo.” wika ng ina na nagpahingahol
kay Andrea. Doon napagtanto ng anak na kahit wala na ang kaniyang ama.
kailangan niva pa ring ipagpatuloy ang buhay kahit ito ay napakahirap may
pamilyang handang umngapay at tumulong sa kaniya. Pamilyang handang
magmahal, mag-alaga, ibibigay ang lahat ng iyong pangangailangan at hendang
magsakripisvo upang lumaki nang maayos at may takot sa Panginoon.
*Balang araw masusuklian din ang pagsasakripisyo ng aking ina. Magsisikap
at magtatapos ako ng pag-aaral. Bibigyan ko siya ng manyos at komportableng
buhay. Gagawin ko ang lahat upang maibalik ang dating masaya at matatag naming
pamilya.”, snad ni Andrea sa sarili
Payo ko sa mga kapuwa ko anak, kahit may mga suliraning darating
ipagpatuloy inng ang buhay dahil mayroon namang bagong pag-asa na sisibol.
Tandaan, matisod o madapa ka man, bumangon ka kasi sa bandang huli may
mamuwian kang pamilya na handang tumulong at umagapay sa iyo.
Gabay na Tanong
1. Paano nito nabago ang pananaw mo sa pamilya?
2. Kung ikaw ang knibigan ni Andrea, paano mo maipakikita ang
pagmamahal at pagtulong sa kaniya?​

See also  Repleksyon Tungkol Sa Sarili

Answer:

2

Explanation:

makipag ugnayan sakanya. handa makinig sa mga problema. at tutulungan sa anumang bagay.