Tukuyin Ang Daloy Ng Melodiya Sa Bawat Iskala Sundin Ang Bawat Bila…

Tukuyin Ang Daloy Ng Melodiya Sa Bawat Iskala Sundin Ang Bawat Bila…

Tukuyin ang daloy ng melodiya sa bawat iskala sundin ang bawat bilang isulat at kung pataas or pababang pahakbang pataas pababa ng palaktaw inuulit gawin ito sa iyong kwaderno​

Answer:

1. Pataas na pahakbang

2. pataas na palaktaw

3.inuulit

4. pababang pahakbang

5 pababang pahakbang

Explanation:

HOPE ITS HELP

tukuyin ang wastong direksyon ng melodiya isulat ang tamang sagot sa

Isulat ang nota ng bawat salita at tukuyin ang direksyon ng himig o. Gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melody sa bawat. Panuto:tukuyin ang daloy ng melody sa bawat sukat kung ito ay pataas

Gamit ang blankong mapa ng Asya, pangalanan ang mga bansa nito na nasa

ng asya bansa ang mga bawat nasa loob nito gamit kahon

Limang modelo ng paikot na daloy sa ekonomiya. Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mga nota sa bawat bilang isulat sa. Gamit ang blankong mapa ng asya, pangalanan ang mga bansa nito na nasa

iskala. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin ang daloy ng melodiya sa

Ng daloy melodiya musika. Panuto:tukuyin ang daloy ng melody sa bawat sukat kung ito ay pataas. Basahin at isulat ang so-fa silaba ng bawat iskala sa tapat ng nota

Gawain 1 Musika: Ang Daloy ng Melodiya Panuto: Tukuyin ang daloy ng

Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mga nota sa bawat bilang isulat sa. Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mg nota sa bawat bilang. a.inuulit b. Panuto: isulat ang so-fa syllable ng mga nota sa bawatiskalaa

PAGSASANAY 3 Panuto: Gumawa ng sariling daloy ng melody gamit ang apat

Isulat ang nota ng bawat salita at tukuyin ang direksyon ng himig o. A. tukuyin ang daloy ng melody ng mga nota sa measure. pil…. Gawain 1 musika: ang daloy ng melodiya panuto: tukuyin ang daloy ng

Gawain 1 Tukuyin Mo, Gampanin Ko!Panuto: Tukuyin ang bahaging

Panuto: isulat ang so-fa syllable ng mga nota sa bawatiskalaa. Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mg nota sa bawat bilang. a.inuulit b. Iskala. gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa

See also  Subukin Gawain 1: Iguhit Ang Quarter Note (1) Sa Staff Ayon Sa Nakas...