What Do U Call A Person Who Makes A Blog? ​

what do u call a person who makes a blog? ​

Answer:

bloger. i think so si so

Blogger or vlogger I think

See also  Epekto Ng Paggamit Ng Cellphone Sa Mga Mag-aaral Thesis