What Does The Tagalog Word "undas" Mean?

What does the tagalog word “undas” mean?

in english it means All Souls Day 

India’s means araw ng mga patay

See also  6. Ang Mga Bituin Sa Langit Ay Kay Gandang Pagmasdan Lalo Na...