32.) Repleksyon Ng Sarili Ang Anumang Ginagawa Natin Kaya't Kinakailangang _______…

32.) repleksyon ng sarili ang anumang ginagawa natin kaya’t kinakailangang _______ ang pagsulat bilang pagpapabuti sa sarili

a.) ayusin

b.) galingan

c.) paghusayan

d.) pagbutihin

B. Galingan

Basta yan aki

See also  Kalikasan Ng Sinopsis Brainly