7. Ang_________ Sa Salitang Ingles Ay Gratitude, Na Nagmula…

7. Ang_________
sa salitang Ingles ay gratitude, na nagmula sa salitang Latin na gratus (nakalulugod), gratia
(pagtatangi o kabutihan) at gratis (libre o walang bayad).
a) Pagmamahal
c)Pasasalamat
b) Pag-ibig
d) Pakikiusap

Answer:

c) PASASALAMAT

Tama po Yan

pa brainliest salamat

See also  Maipagmamalaki Kong Dios