Ikumpara Ang Paniniwala Ng Relihiyong Islam Sa Ibang Mga Relihiyon Ano Sa Inyong Pananaw A…

ikumpara ang paniniwala ng relihiyong islam sa ibang mga relihiyon ano sa inyong pananaw Ang mga bagay nakatulong upang mapalaganap Ang relihiyong Islam sa pilipinas

Answer:

Islam guides not only the lives of the people, but also the policies and functions of the government. The Holy Qur’an is the constitution of the Kingdom and Shari’ah (Islamic law) is the basis of the Saudi legal system. Saudi Arabia is a leader in the pursuit of worldwide Islamic solidarity.

See also  Ikumpara Ang Paniniwala Ng Relihiyong Islam Sa Relihiyong Kato...